, -.
.
                       
 

!!!!( )

: 116.
: 40787

!!!!! , !!!!

:

!!!

, , !!!!!

, , !

, .

!!!!!

https://youtu.be/hfnyBPPls64

https://vk.com/vspiske88

@Andrei_kazan_116

? !  © 2018